Sølyst 3D, eksteriør

Bli inspirert!

Øya Sølyst er som et landskapsmaleri – en bynær oase der historie, frodighet og framtid nå utgjør rammene for et helt spesielt boligprosjekt. I maritime og sentrumsnære omgivelser skal det oppføres 57 nye boliger: 37 leiligheter fordelt på tre bygg og 20 rekkehus i tomtas randsone.

Se prospekt
Skjell

Stolt historie

Øya Sølyst kan blant annet skilte med stolte maritime tradisjoner som del av sjøfartsbyen Stavanger. Seilskutene skjøt fart utover kontinentet, fullastet med trelast og saltet sild. På hjemturen tok de med seg jord som ballast, jord som ble lempet på den øde øya Sølyst — og som ga grobunn for en fantastisk vekstkultur, med fjerne strøk som et ekko.

I Sølyst-historien finner du også forfatter Kiellands skrivestue, Kitty Kiellands malerier, slakter Idsøes første kyr på beite, lystgårder, tyske forsvarsverk, gartneridrift og mye mer. Nå kan du bli med i neste kapittel i historien om Sølyst – kontakt megler i dag!

Sølyst, 3D oversikt

Varige verdier

Utgangspunktet for boligprosjektet Sølyst er en konseptkonkurranse som Veidekke Eiendom vant sammen med Link Arkitektur. Bestillingen fra grunneier var at boligområdet skulle reflektere og ivareta Sølyst og miljøet på øya.

Som utbygger er vi genuint opptatt av å bevare stedets sjel, takke og applaudere historien for det den har gitt oss, erkjenne tiden vi lever i — og ønske framtiden velkommen. Det er slik man bygger bosteder, det er slik man bygger kultur. Som utbygger er vi opptatt av å skape verdier tuftet på det som var, det som er — og det som kommer.

Skape varige verdier for oss — og for de som kommer etter oss.